Vilkår og betingelser

1. Generelt

Medlemsbetingelser er gældende for alle medlemmer hos SILVERBACK Sportsgym & fysioterapi ApS (herefter kaldet SILVERBACK).
Medlemmet vil til enhver tid være bundet af de særlige vilkår og regler, som fremstår i nedenstående medlemsbetingelser.

2. Medlemskab hos SILVERBACK Sportsgym & Fysioterapi ApS

2.1 Vilkår for oprettelse af medlemskab

Ved oprettelse af et medlemskab skal medlemmet oplyse sit navn, CPR-nummer, adresse, telefon nr., e-mail og bankoplysninger/kreditkortoplysninger.
Hvis en eller flere af ovenstående oplysninger ændres, er det medlemmets ansvar, straks at meddele SILVERBACK, så SILVERBACK altid har medlemmets korrekte oplysninger.

Medlemmet kan blive bedt om at fremvise gyldigt billedlegitimation ved ankomst til SILVERBACK Sportsgym, og/eller få taget foto af sig, som vil blive opbevaret med stamoplysninger. Ovenstående vil blive brugt til verifikation i forbindelse med adgangskontrol.

2.2 Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med, eller benyttes af andre.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.

2.3 Medlemskort

Medlemskortet/chip/app medbringes og indlæses ved døren for at få adgang til centret. Medlemskortet/chip/app er personligt, og kan derfor ikke overdrages til andre, deles med andre eller benyttes af andre. Ønsker du et medlemskort/chip udover adgangsmulighed med app, kan dette tilføjes ved indmeldelse for kr. 20,00. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Silverback Sportsgym, som udsteder et nyt mod gebyr på kr. 50,00.

2.4 Umyndige og alderskrav

Unge i alderen 14-18 år samt umyndiggjorte, kan kun oprette et medlemskab og benytte SILVERBACKS faciliteter, hvis SILVERBACK har modtaget et skriftligt samtykke herom, fra pågældendes forælder eller værge.
Børn (under 14 år) må ikke opholde sig i træningsområderne uden en voksen.

2.5 Medlemskab i bero.

Medlemmet kan til enhver tid sætte sit medlemskab i bero, mod betaling på kr. 99. medlemmet kan minimum sætte sit medlemskab i bero i 14 dage og maksimum i 3 måneder.

3. Brug af SILVERBACK Sportsgym

Som medlem i SILVERBACK Sportsgym skal du til enhver tid overholde de gældende regler, som skal sikre en positiv og tryg træningsoplevelse for alle.
Medlemmet er forpligtet til at følge husets regler og løbende ajourføre sig med eventuelle ændringer/opdateringer.
Overtrædelse af husets regler vil blive anset som misligholdelse af medlemskabet og medlemsbetingelserne og kan medføre ophævelse af medlemskab, ekstra gebyrer, tidsbestemt bortvisning, eller politianmeldelse.

3.1 Husets regler

Silverback Sportsgym & Fysioterapi er vores alles fælles sted. Hjælp os derfor med at holde det pænt og rent. Silverback Sportsgym & Fysioterapi er et røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i Centeret foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i centeret.

Opførsel:

I SILVERBACK Sportsgym ønsker vi alle en god træningsoplevelse, og det forventes derfor, at der altid er en positiv omgangstone i centeret, hvor alle medlemmer udviser respekt for -og tager hensyn til hinanden.

I SILVERBACK Sportsgym accepterer vi ikke en adfærd, der kan opfattes som krænkende, respektløs eller truende.

Personalets anvisninger skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold medfører bortvisning, og kan medføre politianmeldelse.

Salg eller overdragelse af et hvert middel (f.eks. steroider) er forbudt og vil anses som en misligholdelse af medlemsbetingelser, samt anmeldes til politiet.

Adgang:

Du skal altid benytte din adgangschip/kort/app, for at få adgang til centeret.

Adgangschippen/kortet er personlig og må ikke benyttes af andre end dig.

En gæstetræning i SILVERBACK Sportsgym koster 39 kr. og skal betales via MobilePay eller dankort i centeret inden træningen påbegyndes.

Er du medlem og lukker et ikke-medlem ind, er det dit ansvar som medlem, at sørge for at ikke- medlemmet betaler for en gæstetræning. Overtrædelse af ovenstående vil medføre en bøde på 500 kr.

Automatisk dørsystem / træning udenfor bemandingstid:

I SILVERBACK Sportsgym har vi installeret et automatisk dørsystem, som giver mulighed for at åbne indgangsdøren udenfor bemandingstid, ved hjælp af et personligt adgangskort/chip eller app.

Det er kun tilladt at indtræde centeret, med en aktiv adgangschip eller ved betalt gæstetræning.

Behandling af udstyr og maskiner:

Udstyret i SILVERBACK Sportsgym skal behandles med respekt.

Håndvægte, vægtskiver og stænger skal have gulvkontakt, før de slippes.

Alt udstyr skal sættes på plads efter brug.

I SILVERBACK Sportsgym er det tilladt at benytte flydende kalk. Kalk i pulverform er ikke tilladt. Benyttes kalk, skal dette fjernes/rengøres fra hvor dette er blevet påført efter brug.

Beklædning og hygiejne:

I SILVERBACK Sportsgym skal du være iført rent indendørs træningstøj og rene indendørssko.

Det er tilladt at være iført klipklappere eller lign. Så længe disse er rene.

Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lign., skal denne type beklædning dække for brystet.

Det er ikke tilladt at opholde sig i centeret med rygmærke eller anden banderelateret beklædning.

Hvis du føler dig syg eller sløj, bedes du blive hjemme. Vis hensyn.

Maskiner (håndtag, sæder, bænke mv.) skal rengøres med sprit og papir efter brug.

Vi anbefaler i SILVERBACK Sportsgym, at du vasker dine hænder både før og efter din træning.

Privat virksomhed:

Det er ikke tilladt i SILVERBACK Sportsgym at praktiserer privat virksomhed (f.eks. personlig træning), uden en skriftlig underskrevet tilladelse fra SILVERBACK.

Åbningstider:

Åbent alle dage 4.00 – 23.00.

Bemandede åbningstider:
Mandag: 9-18
Tirsdag: 9-18
Onsdag: 9-21
Torsdag: 9-18
Fredag: 9-16
Lørdage: 10-14
Søndage og helligdage: Ingen bemanding.

Åbningstiderne i SILVERBACK Sportsgym skal overholdes. Centeret skal være forladt ved lukketid og må ej heller indtrædes før åbningstid. Åbningstiderne kan ses under feltet ”Åbningstider” her på hjemmesiden.

Nødudgange:

Nødudgange i centeret må ikke være spærret og må KUN benyttes i nødstilfælde.

Overtrædelse af husets regler, eller trods af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, bøde, bortvisning, total udelukkelse og- eller anmeldelse til politiet.

Denne version af Husets Regler i SILVERBACK Sportsgym, er gældende pr. 1. september 2022.

3.2 Helbredstilstand og personskade

Al træning og aktivitet i SILVERBACK sker på eget ansvar. Det er medlemmets eget ansvar at være i forsvarlig helbredstilstand, under sin aktivitet i SILVERBACK Sportsgym. SILVERBACK tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke, uhensigtsmæssig træning eller andre medlemmers/besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

3.3 Værdiggenstande og tingskade

Det anbefales, at værdiggenstande ikke medbringes til træning, eller opbevares i garderobeskabene.
SILVERBACK bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, der indtræffer i SILVERBACKS center. Står du og mangler en hængelås til skabene, kan denne købes hos SILVERBACK.

3.4 Privat virksomhed, personlig træning, kostvejleder, mm.

Det er ikke tilladt at drive privat virksomhed i centeret, såsom personlig træning, kostvejleder m.v. uden en skriftligt underskrevet tilladelse fra SILVERBACK.

3.5 Videoovervågning

SILVERBACKS faciliteter er videoovervåget.
Formålet er forebyggelse af tyveri og anden kriminalitet, så medlemmer, gæster og personale kan føle sig trygge.

4. Betaling

Betaling af løbende medlemskab sker via kreditkortbetaling.
Hvis medlemmet betaler forud for en periode er det muligt at betale kontant.

4.1 Kreditkortbetaling

Betaling for løbende medlemskab, samt eventuelle andre ydelser og gebyrer, vil hver måned (medmindre anden aftale er indgået) blive trukket automatisk fra medlemmets/forælders/værges konto via kreditkortbetaling.
Medlemmet/forælder/værge er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt.
Automatisk kreditkortbetaling kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr.

4.2 Anden betaler end medlemmet

Forælder, værge, eller anden betaler som ved samtykke har påtaget sig ansvar for medlemmets medlemskab, forpligter sig til at sikre, at betaling af medlemmets medlemskab, ekstra gebyrer og andre ydelser, sker rettidigt.

4.3 Udestående eller for sen betaling

Ved udestående eller for sen betaling, fremsendes en rykker + rykkergebyr via e-mail.
Hvis medlemmets regninger overskrider den angivne forfaldsdato, forbeholder SILVERBACK sig retten til at blokere medlemmets medlemskab, indtil regningen er betalt.
Hvis medlemmet fortsat ikke betaler, vil det blive anset som misligholdelse af medlemsbetingelserne og SILVERBACK forbeholder sig derved retten til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel.
SILVERBACK forbeholder sig endvidere ret til selv, eller via ekstern samarbejdspartner, at opkræve det udestående, samt at melde medlemmet/den dårlige betaler til RKI, hvis det udestående fortsat ikke bliver betalt.

4.4 Medlemskort/app som brug til betaling

Det er muligt at benytte sit medlemskort eller SILVERBACKS APP til betaling af produkter mm. SILVERBACK fastsætter hvis nødvendigt, eller efter aftale købsgrænsen.
Opkrævningen vil ske automatisk sammen med denne kommende måneds betalingsopkrævning af medlemskabet.

5. Ændringer af medlemsbetingelser og priser

SILVERBACK kan altid foretage prisændringer, samt ændringer i medlemsbetingelser.
Medlemmet vil modtage besked via e-mail 30 dage før, hvis der foretages væsentlige ændringer af ovenstående.

6. Opsigelse & ophævelse

6.1 Medlemmets opsigelse

Medlemmer med løbende medlemskab (medlemskab med kreditkortbetaling), kan til en hver tid opsige sit medlemskab med løbende måned + 1 måneds varsel.
Opsigelse af medlemskab skal ske ved fysisk henvendelse i SILVERBACK Sportsgym eller pr. mail på Info@Silverbackgym.dk
Hvis medlemmet har betalt forud for en minimumsperiode (f.eks. 6 måneder) kan medlemskabet ikke afbrydes i den aftalte periode.

6.2 Opsigelse af medlemskab med bindingsperiode

Hvis medlemmet har tegnet et medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet først opsiges i løbet af den sidste måned af bindingsperioden, med virkning fra udgangen af måneden. Efterfølgende kan medlemskabet opsiges som beskrevet i pkt. 6.1

6.3 Medlemmets ophævelse af medlemskab

Hvis SILVERBACK af flere omgange misligholder sine forpligtelser over for medlemmet, har medlemmet ret til at ophæve sit medlemskab.

6.4 SILVERBACKS opsigelse

SILVERBACK kan til enhver tid opsige et medlem med løbende måned + 1 måneds varsel.
Opsigelse af medlemskab skal ske ved fysisk henvendelse i SILVERBACK Sportsgym eller pr. email til info@silverbackgym.dk.

6.5 SILVERBACKS ophævelse

SILVERBACK kan til en hver tid ophæve et medlems medlemskab, hvis medlemmet misligholder sine forpligtigelser i forhold til medlemsbetingelser og husets regler.

7. Persondata/nyhedsbrev/generel information

Ved oprettelse af medlemskab giver medlemmet samtykke til at SILVERBACK må behandle og opbevare oplysninger om medlemmet.
Ved oprettelse af medlemskab giver medlemmet samtykke til at SILVERBACK må kontakte medlemmet via telefon eller e-mail, med nyheder/nyhedsbrev og relevant information. Hvis medlemmet ikke ønsker at modtage nyheder/nyhedsbrev og relevant information, kan denne service fravælges ved at skrive til info@silverbackgym.dk.

Denne version af medlemsbetingelser for Silverback Sportsgym & Fysioterapi ApS er gældende fra 1. september. 2022