Vilkår og betingelser

1. Generelt

Medlemsbetingelser er gældende for alle medlemmer hos SILVERBACK Sportsgym & fysioterapi ApS (herefter kaldet SILVERBACK).
Medlemmet vil til enhver tid være bundet af de særlige vilkår og regler, som fremstår i nedenstående medlemsbetingelser.

2. Medlemskab hos SILVERBACK Sportsgym & Fysioterapi ApS

2.1 Vilkår for oprettelse af medlemskab

Ved oprettelse af et medlemskab skal medlemmet oplyse sit navn, CPR-nummer, adresse, telefon nr., e-mail og bankoplysninger/kreditkortoplysninger.
Hvis en eller flere af ovenstående oplysninger ændres, er det medlemmets ansvar, straks at meddele SILVERBACK, så SILVERBACK altid har medlemmets korrekte oplysninger.

Medlemmet kan blive bedt om at fremvise gyldigt billedlegitimation ved ankomst til SILVERBACK Sportsgym, og/eller få taget foto af sig, som vil blive opbevaret med stamoplysninger. Ovenstående vil blive brugt til verifikation i forbindelse med adgangskontrol.

2.2 Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med, eller benyttes af andre.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.

2.3 Medlemskort

Medlemskortet/chip/app medbringes og indlæses ved døren for at få adgang til centret. Medlemskortet/chip/app er personligt, og kan derfor ikke overdrages til andre, deles med andre eller benyttes af andre. Ønsker du et medlemskort/chip udover adgangsmulighed med app, kan dette tilføjes ved indmeldelse for kr. 50,00. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Silverback Sportsgym, som udsteder et nyt mod gebyr på kr. 50,00.

2.4 Umyndige og alderskrav

Unge i alderen 14-18 år samt umyndiggjorte, kan kun oprette et medlemskab og benytte SILVERBACKS faciliteter, hvis SILVERBACK har modtaget et skriftligt samtykke herom, fra pågældendes forælder eller værge.
Børn (under 14 år) må ikke opholde sig i træningsområderne uden en voksen.

2.5 Medlemskab i bero.

Medlemmet kan til enhver tid sætte sit medlemskab i bero, mod betaling på kr. 99. medlemmet kan minimum sætte sit medlemskab i bero i 14 dage og maksimum i 3 måneder.

3. Brug af SILVERBACK Sportsgym

Som medlem i SILVERBACK Sportsgym skal du til enhver tid overholde de gældende regler, som skal sikre en positiv og tryg træningsoplevelse for alle.
Medlemmet er forpligtet til at følge husets regler og løbende ajourføre sig med eventuelle ændringer/opdateringer.
Overtrædelse af husets regler vil blive anset som misligholdelse af medlemskabet og medlemsbetingelserne og kan medføre ophævelse af medlemskab, ekstra gebyrer, tidsbestemt bortvisning, eller politianmeldelse.

3.1 Husets regler

Silverback Sportsgym & Fysioterapi er vores alles fælles sted. Hjælp os derfor med at holde det pænt og rent. Silverback Sportsgym & Fysioterapi er et røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i Centeret foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i centeret.

Vi forsøger hele tiden at være så åbne og fleksible overfor alles behov og ønsker som det er muligt og
samtidig opsætte nogle forhold, som gør at ingen er til gene for andre.

Opførsel:

I SILVERBACK Sportsgym ønsker vi alle en god træningsoplevelse, og det forventes derfor, at der altid er en positiv omgangstone i centeret, hvor alle medlemmer udviser respekt for -og tager hensyn til hinanden.

I SILVERBACK Sportsgym accepterer vi ikke en adfærd, der kan opfattes som krænkende, respektløs eller truende.

Personalets anvisninger skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold medfører bortvisning, og kan medføre politianmeldelse.

Salg eller overdragelse af et hvert middel (f.eks. steroider) er forbudt og vil anses som en misligholdelse af medlemsbetingelser, samt anmeldes til politiet.

Receptionen:

Receptionen er kun for personalet at benytte – Vi oplever for mange, der opholder sig eller blot går bag
receptionen, som ikke hører til der – Dette indebærer også at ingen udover personalet piller ved/udskifter
stikkontakterne eller de enheder, der allerede sidder i, heller ikke bare for at låne en oplader eller sætte sin
egen oplader til eller lign. – Altså INGEN rør ved noget i receptionen – Alt i receptionen hører til præcis som
det er opsat og vi risikerer at noget går i stykker eller ikke virker når det skal eller lign. f.eks. musikken. (Det
er sket før) – Ønsker man at oplade sin tlf. eller anden enhed i centeret kan man selv have sin egen oplader
med og bruge et af de mange stik ude i centeret, som er frie – Der er bl.a. 2 ved vandposten, 1 ved pec dec
fly maskinen og 1-2 ved kablerne/håndvægtene langs vinduerne.
Ingen piller ved tingene omme i receptionen! 🙂

Video- og billede materiale i centeret

Det er ikke tilladt at filme eller tage billeder i centeret til egen content eller brug som reklame eller andet
forretningsmæssigt brug med øvrigt udstyr end sin egen håndholdte tlf. uden forudgående aftale med
Silverbacks ledelse.
Dvs. videooptagelser og/eller billeder i forbindelse med shoot af atleter, shoot til markedsføring af tøj eller
anden form for virksomhedsdrift mv.
Forud for enhver planlagt videooptagelse eller photoshoot, bedes i anmode om tilladelse ved at kontakte
Silverback Sportsgym, der vil informere og guide jer om nødvendige procedurer og betingelser, der skal
overholdes og hvordan eventuelle aftaler kan indgås.
Dette kan ske i form af diverse honorarer eller fælles interesser.
Det er tilladt at filme eller tage billeder med sin egen tlf. af sig selv til eget privat brug. Det er dog et krav at
den som filmer eller tager billeder har respekt for sine omgivelser og husker på at det ikke er alle, der
ønsker at optræde eller være synlige på film eller billeder. Det er derfor vigtigt at sikre sig med sine
omgivelser at ingen kommer med på, som ikke ønsker dette.
Dette er for at sikre privatlivets fred og øge opmærksomhed for beskyttelse af denne.
Vi opfordrer alle til at være ekstra opmærksomme og vise ekstra respekt overfor hinanden når/hvis i udfører
optagelser i centeret. Det er samtidig vigtigt at man indhenter tilladelse fra både centerets ledelse og de
personer, der muligvis vil blive filmet eller vises i baggrunden af jeres optagelser/billeder.
Vi forstår at det kan være udfordrende, men det er vigtigt at respektere privatlivet og hinanden.
Derudover ser vi altid gerne at i tager billeder og videoer i centeret og deler på diverse sociale medier og gerne tagger Silverback Sportsgym.
Vi takker for jeres forståelse og samarbejde i denne sag.

Oprydning:

Da vi konstant ønsker at forbedre Silverback Sportsgym og hele træningsoplevelsen, mener vi det er vigtigt
at sætte fokus på vigtigheden af den generelle oprydning i centeret.
Den generelle oprydning er utroligt vigtig for hele centeret og manglende oprydning fra blot en person går
ud over alle andre medlemmer og det skaber nogle negative konsekvenser heraf.
Vi opfordrer derfor meget til at alle bliver mere opmærksomme på egen oprydning af udstyr, skiver mv. i
centeret efter brug.
Det betyder at man som minimum rydder op efter sig selv i form af:
1. Greb: Ryd greb op efter brug. Hæng disse tilbage på vores nye flotte ”Gripwall” efter brug i kablerne
mv.
2. Skiver: Efter brug af skiver på diverse maskiner, skal disse sættes tilbage på diverse
opbevaringssteder, så de ikke efterlades på maskinerne.
3. Papir til at tørre maskiner mv. af skal smides i skraldespandene og ikke efterlades på gulvet. Det
samme gælder flasker og kopper mv. – Dette gælder også i omklædningsrummene og på
fællestoilettet.
4. Bænke efterlades ikke i kabelområdet efter disse har været brugt, men køres tilbage på deres
oprindelige plads i DB-området.
På forhånd tak for at hjælpe med at holde centeret pænt og ryddeligt for hinanden.

Børn i centeret:

Børn skal opholde sig i loungeområdet så de ikke er til gene for andre medlemmer – Vi ser ikke børn være
med ude i selve træningsområdet, hvor der er maskiner osv. Det er både for andre medlemmers skyld og
for at der ikke opstår en situation hvor børnene kommer til skade.
• Børn mellem 0-13 år må ikke færdes i centeret alene. (børn 10-13 må gerne være
medlem/træne sammen med deres forældre/søskende 18+, men det er efter aftale med
personalet i Silverback).
• Børn mellem 0-10 år skal opholde sig i loungeområdet, med henvisning til ovenstående
vedr. skadespotentiale mv. (Det er okay hvis man har et spædbarn med sig, som kan ligge i
en babylift/babynest lign. som ikke er til gene for andre medlemmer – Det er okay hvis
barnet kan ligge i en klapvogn/barnevogn, som kan stå i forgangen).
• Unge i alderen 14-18 må gerne være medlemmer og træne alene, de skal blot oprettes
med en forælder som betaler. (Så længe man er under 18).

Adgang:

Du skal altid benytte din adgangschip/kort/app, for at få adgang til centeret.

Adgangschippen/kortet er personlig og må ikke benyttes af andre end dig.

En gæstetræning i SILVERBACK Sportsgym koster 39 kr. og skal betales via MobilePay eller dankort i centeret inden træningen påbegyndes.

Er du medlem og lukker et ikke-medlem ind, er det dit ansvar som medlem, at sørge for at ikke- medlemmet betaler for en gæstetræning. Overtrædelse af ovenstående vil medføre en bøde på 500 kr.

Automatisk dørsystem / træning udenfor bemandingstid:

I SILVERBACK Sportsgym har vi installeret et automatisk dørsystem, som giver mulighed for at åbne indgangsdøren udenfor bemandingstid, ved hjælp af et personligt adgangskort/chip eller app.

Det er kun tilladt at indtræde centeret, med en aktiv adgangschip eller ved betalt gæstetræning.

Behandling af udstyr og maskiner:

Udstyret i SILVERBACK Sportsgym skal behandles med respekt.

Håndvægte, vægtskiver og stænger skal have gulvkontakt, før de slippes.

Alt udstyr skal sættes på plads efter brug.

I SILVERBACK Sportsgym er det tilladt at benytte flydende kalk. Kalk i pulverform er ikke tilladt. Benyttes kalk, skal dette fjernes/rengøres fra hvor dette er blevet påført efter brug.

Beklædning og hygiejne:

I SILVERBACK Sportsgym skal du være iført rent indendørs træningstøj og rene indendørssko.

Det er tilladt at være iført klipklappere eller lign. Så længe disse er rene.

Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lign., skal denne type beklædning dække for brystet.

Vi minder alle om, at dette ikke er tilladt at stå og posere i undertøj eller bar overkrop midt ude i centeret.
Dette er ikke acceptabelt og beder jer venligst om at respektere dette og fremover foretage jeres posering
uden tøj på i omklædningsrummene indtil vi får poseringsrummet op i udvidelsen.
Dette er for at opretholde en behagelig atmosfære og respektfuldt miljø for alle medlemmer.
Vi håber stadig i fortsat kan nyde centerets træningsfaciliteter og de mange fordele ved at være en del af
vores træningsfællesskab og vi sætter stor pris på jeres forståelse.
Hvis i har nogle spørgsmål vedrørende dette eller nogle bekymringer herom, er i velkomne til at kontakte os,
så er vi klar til at svare på jeres spørgsmål og evt. finde en midlertidig løsning.

Det er ikke tilladt at opholde sig i centeret med rygmærke eller anden banderelateret beklædning.

Hvis du føler dig syg eller sløj, bedes du blive hjemme. Vis hensyn.

Maskiner (håndtag, sæder, bænke mv.) skal rengøres med sprit og papir efter brug.

Vi anbefaler i SILVERBACK Sportsgym, at du vasker dine hænder både før og efter din træning.

Privat virksomhed:

Det er ikke tilladt i SILVERBACK Sportsgym at praktiserer privat virksomhed (f.eks. personlig træning), uden en skriftlig underskrevet tilladelse fra SILVERBACK.

Åbningstider:

Åbent alle dage 4.00 – 00.00.

Bemandede åbningstider:
Mandag: 9-18
Tirsdag: 9-18
Onsdag: 9-18
Torsdag: 9-18
Fredag: 9-16
Lørdage: 10-14
Søndage og helligdage: Ingen bemanding.

Åbningstiderne i SILVERBACK Sportsgym skal overholdes. Centeret skal være forladt ved lukketid og må ej heller indtrædes før åbningstid. Åbningstiderne kan ses under feltet ”Åbningstider” her på hjemmesiden.

Nødudgange:

Nødudgange i centeret må ikke være spærret og må KUN benyttes i nødstilfælde.

Overtrædelse af husets regler, eller trods af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, bøde, bortvisning, total udelukkelse og- eller anmeldelse til politiet.

Denne version af Husets Regler i SILVERBACK Sportsgym, er gældende pr. 1. september 2022.

3.2 Helbredstilstand og personskade

Al træning og aktivitet i SILVERBACK sker på eget ansvar. Det er medlemmets eget ansvar at være i forsvarlig helbredstilstand, under sin aktivitet i SILVERBACK Sportsgym. SILVERBACK tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke, uhensigtsmæssig træning eller andre medlemmers/besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

3.3 Værdiggenstande og tingskade

Det anbefales, at værdiggenstande ikke medbringes til træning, eller opbevares i garderobeskabene.
SILVERBACK bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, der indtræffer i SILVERBACKS center. Står du og mangler en hængelås til skabene, kan denne købes hos SILVERBACK.

3.4 Privat virksomhed, personlig træning, kostvejleder, mm.

Det er ikke tilladt at drive privat virksomhed i centeret, såsom personlig træning, kostvejleder m.v. uden en skriftligt underskrevet tilladelse fra SILVERBACK.

3.5 Videoovervågning

SILVERBACKS faciliteter er videoovervåget.
Formålet er forebyggelse af tyveri og anden kriminalitet, så medlemmer, gæster og personale kan føle sig trygge.

4. Betaling

Betaling af løbende medlemskab sker via kreditkortbetaling.
Hvis medlemmet betaler forud for en periode er det muligt at betale kontant.

4.1 Kreditkortbetaling

Betaling for løbende medlemskab, samt eventuelle andre ydelser og gebyrer, vil hver måned (medmindre anden aftale er indgået) blive trukket automatisk fra medlemmets/forælders/værges konto via kreditkortbetaling.
Medlemmet/forælder/værge er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt.
Automatisk kreditkortbetaling kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr.

4.2 Anden betaler end medlemmet

Forælder, værge, eller anden betaler som ved samtykke har påtaget sig ansvar for medlemmets medlemskab, forpligter sig til at sikre, at betaling af medlemmets medlemskab, ekstra gebyrer og andre ydelser, sker rettidigt.

4.3 Udestående eller for sen betaling

Ved udestående eller for sen betaling, fremsendes en rykker + rykkergebyr via e-mail.
Hvis medlemmets regninger overskrider den angivne forfaldsdato, forbeholder SILVERBACK sig retten til at blokere medlemmets medlemskab, indtil regningen er betalt.
Hvis medlemmet fortsat ikke betaler, vil det blive anset som misligholdelse af medlemsbetingelserne og SILVERBACK forbeholder sig derved retten til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel.
SILVERBACK forbeholder sig endvidere ret til selv, eller via ekstern samarbejdspartner, at opkræve det udestående, samt at melde medlemmet/den dårlige betaler til RKI, hvis det udestående fortsat ikke bliver betalt.

4.4 Medlemskort/app som brug til betaling

Det er muligt at benytte sit medlemskort eller SILVERBACKS APP til betaling af produkter mm. SILVERBACK fastsætter hvis nødvendigt, eller efter aftale købsgrænsen.
Opkrævningen vil ske automatisk sammen med denne kommende måneds betalingsopkrævning af medlemskabet.

5. Ændringer af medlemsbetingelser og priser

SILVERBACK kan altid foretage prisændringer, samt ændringer i medlemsbetingelser.
Medlemmet vil modtage besked via e-mail 30 dage før, hvis der foretages væsentlige ændringer af ovenstående.

6. Opsigelse & ophævelse

6.1 Medlemmets opsigelse

Medlemmer med løbende medlemskab (medlemskab med kreditkortbetaling), kan til en hver tid opsige sit medlemskab med løbende måned + 1 måneds varsel.
Opsigelse af medlemskab skal ske ved fysisk henvendelse i SILVERBACK Sportsgym eller pr. mail på [email protected]
Hvis medlemmet har betalt forud for en minimumsperiode (f.eks. 6 måneder) kan medlemskabet ikke afbrydes i den aftalte periode.

6.2 Opsigelse af medlemskab med bindingsperiode i forbindelse med kampagne

Tilmelder du dig i forbindelse med en kampagne eller har du vundet en gratis periode via Spin the wheel kan medlemskabet først opsiges når denne gratis periode er overstået. Efterfølgende kan medlemskabet opsiges som beskrevet i pkt. 6.1.

6.3 Medlemmets ophævelse af medlemskab

Hvis SILVERBACK af flere omgange misligholder sine forpligtelser over for medlemmet, har medlemmet ret til at ophæve sit medlemskab.

6.4 SILVERBACKS opsigelse

SILVERBACK kan til enhver tid opsige et medlem med løbende måned + 1 måneds varsel.
Opsigelse af medlemskab skal ske ved fysisk henvendelse i SILVERBACK Sportsgym eller pr. email til [email protected].

6.5 SILVERBACKS ophævelse

SILVERBACK kan til en hver tid ophæve et medlems medlemskab, hvis medlemmet misligholder sine forpligtigelser i forhold til medlemsbetingelser og husets regler.

7. Persondata/nyhedsbrev/generel information

Ved oprettelse af medlemskab giver medlemmet samtykke til at SILVERBACK må behandle og opbevare oplysninger om medlemmet.
Ved oprettelse af medlemskab giver medlemmet samtykke til at SILVERBACK må kontakte medlemmet via telefon eller e-mail, med nyheder/nyhedsbrev og relevant information. Hvis medlemmet ikke ønsker at modtage nyheder/nyhedsbrev og relevant information, kan denne service fravælges ved at skrive til [email protected].

Denne version af medlemsbetingelser for Silverback Sportsgym & Fysioterapi ApS er gældende fra 1. september. 2022

Kontakt os i dag


  Træn gratis i januar og februar

  + oprettelse til 0 kr.

  Meld i ind og bliv en del af Silverbacks stærke træningsmiljø

  Gælder alle nye medlemmer fra 1/1 – 29/2 2024

  Black Friday tilbud
  hele november

  Spar 100 kr. om mdr. resten af året

  Meld dig ind i dag og træn resten af året for bare 199 kr./mdr.

  Inkl. Gratis oprettelse